Celebration of World Schizophrenia Day at CRC PATNA on 24th May, 2023poc1 poc1 poc1
poc1